martes, 24 de febrero de 2015

Crac del 29 i Crisi actual

Aquesta setmana a historia del món contemporani em estat parlant sobre el crac del 29 i la crisis actual...
Primer de tot ens vam informar una mica sobre el Crac del 29, que havia passat, quan va durar i com va començar tot.
El crac del 29 va començar a finals d’octubre de 1929, amb la caiguda de la borsavenia després d'un boom format al final dels anys 20, que havien portat a millons de persones a invertir fortament a la borda, fins i tot amb préstecs, la pujada contínua del preu de les accions animava a mes gent a invertir, confian que les accions pujarien més, provocant així noves pujades,i creant una bombolla economica, el 24 d'octubre de 1929, la "bombolla" finalment va esclatar i comença el pànic de la gent, els bancs que havien coincidits crèdits per finançar la compra de accions, es troben igualment endeutats. mentre que milions de persones perdien els seus estalvis, els negocis perdien les línies de crèdit i els seus clients, i finalment, estaven forçats al tancament, d'aquesta manera hi havia una desocupació massiva.

La crisis financera global es va iniciar l'estiu de 2007, no hi va haver una sola crisi, sinó tres:la financera, amb repercussions sobre les sectors immobiliaris i bancaris, l'energètica, amb la puja del petroli, i l'alimentaria, amb el encariment dels aliments, els bancs van buscar la rendibilitat de les families amb pocs ingressos i amb una alta probabilitat de no poder tornar la hipoteca l'increment del preu de l'habitatge durant els anys anteriors a l'esclat de la crisi va ser espectacular, i s'inflà una enorme bombolla especulativa, avui en dia encara estem amb crisis però ens estem recuperant a poc a poc...

Diferencies:

1. En el 29 no hi havia tantes persones que invertissin en les borses. Avui fins als plans de pensions depenen dels mercats borsaris.
2. Actualment existeixen multitud de mecanismes, eines i vehicles d'inversió. També l'enginyeria financera s'ha desenvolupat molt.
3. Avui existeix alguna cosa que en el 29 es desconeixia: la Globalització.
4. Una altra cosa nova: Internet, un canal ideal per a generar rumors i mobilitzar ràpidament a la societat.
5. En el 29 no hi havia una bombolla immobiliària com la d'avui.
6. Amb una caiguda en picat de les borses, de fet les borses encara no han tocat terra.
7. En el 29 hi havia problemes com el pagament de les reparacions alemanyes, la caiguda dels preus agrícoles i un important desequilibri en el comerç internacional.
8. Ara hi ha la Unió Europea el que facilita notablement la unificació de criteris i accions conjuntes.


10. El nivell d'endeutament de les famílies és molt superior en l'actualitat a qualsevol altra data precedent.

No hay comentarios:

Publicar un comentario