martes, 21 de octubre de 2014

Antic Règim

El terme Antic Règim definir-se com el conjunt de trets polítics, jurídics, socials i econòmics, que caracteritzen a Europa i les seves colònies al llarg del segle XVII i XVIII.

Fou emprat per primera vegada pels revolucionaris francesos per tal de designar despectivament l'estructura política i social de la França del moment, a les quals havia posat fi la R. F.
L'economia del Antic règim era bàsicament rural. la producció agrícola i la propietat de la  terra constituïen en la principal font de riquesa. 3/4 parts de la població activa es concentren en l'activitat agrícola i ramadera.
Els drets senyorials eren el conjunt de prestacions i rendes que rebien els senyors en virtut del domini que tenien sobre la terra. Els senyors eren els grans beneficiats, car els pagesos havien de treballar, pagar i utilitzar monopolis senyorials igualment, els senyors podien gaudir de jurisdicció sobre terres que no eren de la seva propietat. Per últim, els pagesos tenien l'obligació d'entregar a l'església una desena part de la collita.
L'agricultura era de subsistència, molt endarrerida des del punt de vista tècnic i amb una producció molt baixa. La producció es destinava a l'autoconsum, per això es donava el policultiu.

La situació social es donava una organització social estamental. Cada membre  de la societat pertany a un estament. Així, la principal característica de la societat estamental és la desigualtat civil, que divideix la població entre privilegiats i no privilegiats.
La situació política es donava una monarquia absoluta, fonamentada ideològicament en la fórmula de "Monarquia de Dret Diví". El paradigma és la monarquia de Lluís XVI, s'afirmava que el poder li es concedit al Rei per Déu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario