martes, 21 de octubre de 2014

joc de rol

El altre dia a classe de historia del món contemporani vam dividir la classe en cinc grups cada grup compost per quatre persones, la professora va assignar cada grup una classe social: rei, noblesa, clergat, burgesia i poble pla.
Al meu grup ens va tocar la noblesa.
La professora va dir a cada grup tenia que defensar la llei de no pagar Impostos que això o tenien que pagar els del poble i els camperols. Nosaltres com ja he dit abans ens havia tocat la noblesa i el rei ens volia fer pagar Impostos, ja que nosaltres mai m'havien pagat, això es lo que vam tindre que defensar i escriure entre el grup de perquè no havíem de pagar Impostos.


Sobre aquesta activitat opino que ha estat entretinguda ja que ens hem tingut que ficar dins dels per dels protagonistes per tenir les idees mes clares i poder contestar amb claretat el que pensàvem, espero que tornem a fer-ne de aquest tipus.

Antic Règim

El terme Antic Règim definir-se com el conjunt de trets polítics, jurídics, socials i econòmics, que caracteritzen a Europa i les seves colònies al llarg del segle XVII i XVIII.

Fou emprat per primera vegada pels revolucionaris francesos per tal de designar despectivament l'estructura política i social de la França del moment, a les quals havia posat fi la R. F.
L'economia del Antic règim era bàsicament rural. la producció agrícola i la propietat de la  terra constituïen en la principal font de riquesa. 3/4 parts de la població activa es concentren en l'activitat agrícola i ramadera.
Els drets senyorials eren el conjunt de prestacions i rendes que rebien els senyors en virtut del domini que tenien sobre la terra. Els senyors eren els grans beneficiats, car els pagesos havien de treballar, pagar i utilitzar monopolis senyorials igualment, els senyors podien gaudir de jurisdicció sobre terres que no eren de la seva propietat. Per últim, els pagesos tenien l'obligació d'entregar a l'església una desena part de la collita.
L'agricultura era de subsistència, molt endarrerida des del punt de vista tècnic i amb una producció molt baixa. La producció es destinava a l'autoconsum, per això es donava el policultiu.

La situació social es donava una organització social estamental. Cada membre  de la societat pertany a un estament. Així, la principal característica de la societat estamental és la desigualtat civil, que divideix la població entre privilegiats i no privilegiats.
La situació política es donava una monarquia absoluta, fonamentada ideològicament en la fórmula de "Monarquia de Dret Diví". El paradigma és la monarquia de Lluís XVI, s'afirmava que el poder li es concedit al Rei per Déu.

miércoles, 15 de octubre de 2014

Au revoir, marie!

La primera i la segona setmana de curs, a la assignatura de Historia del món contemporani, vam llegir un llibre sobre la Revolució Francesa, era un llibre molt adequat per llegir, vull dir que no es feia pesat al llegir-lo, i entretingut, el llibre tractava sobre la Revolució Francesa, parlava de dos nois que estaven a classe de Historia del seu institut i que de sobte van anar a parar a la època de la revolució, alla van anar coneixent les tècniques, les lleis, etc...
També van coneixer moltes cosses de l'època i també a MARIE que era la protagonista del llibre, ells dos mentre anaven descobrint coses també es van enamorar de noies de l'època...
La veritat que es un llibre molt divertit per a casi tots els públics ja que t'ensenya com era la Revolució Francesa i les seves característiques, es un llibre que recomano a tothom i sobretot els qui li agrada la historia i la Revolució Francesa.

miércoles, 8 de octubre de 2014

presentació

Soc un alumne de 1r de batxillerta, amb aquest blog explicare tot lo que farem a la signatura de historia del món contemporani, treballs, activitats, etc...